הרפז
ניהול ופיקוח פרויקטים

השירותים שלנו 

ניהול ופיקוח פרויקטים בנייה פרטית

תאום תיכנון דרישות לקוח מול הרשויות

ביצוע אומדן תקציבי לפרויקט

ביצוע לוח זמנים לתכנון וביצוע הפרוייקט

בחירת מתכננים ויועצים לפרויקט

מעקב ותאום מקיף לאורך ההיתר והוצאת תוכניות העבודה

הוצאת מכרזים לקבלנים וספקים

בחירת קבלנים וספקים לפרויקט

מעקב מקיף לכל אורך תהליך ביצוע הפרוייקט

תיכנון ותאום עם כל הגורמים בפרויקט עד מסירת הפרוייקט ללקוח

היתרי בנייה/ רישיונות עסק וקבלת תעודת גמר:

תאום תכנון מול דרישות רשויות

ליווי ומעקב אחר היתר הבנייה לאורך השלבים מול הרשויות

קידום רישוי ע"פ הנדרש.

הוצאת היתרים לבנייה פרטית, הרחבות, חניות ומשרדים .

טיפול בחריגות בנייה

ביצוע שינויים בתב"ע עבור יזמים

טיפול בטופס 4 אכלוס+ טופס 5 תעודת גמר.

ההכרות שלנו והניסיון שלנו עם עולם הנדלן יזרזו את הליך קבלת האישורים ויהפכו אותו להרבה יותר פשוט.

תיק עבודות
Logo Harpaz
המלצות לקוחותינו 
פרטי התקשרות

harpazyariv@gmail.com

052-878-0555

שלח